VŠEOBECNÉ PODMIENKY AUTOPOŽIČOVNE

Cenník je platný od 1. 3. 2022

Ceny sú platné pri nábehu do 400 km/1 deň požičania vozidla. Cena pri nábehu 401 km a viac sa účtuje

 • ECONOMY – 0,12 EUR s DPH / 1 km
 • ECONOMY PLUS – 0,14 EUR s DPH / 1 km
 • BUSINESS – 0,18 EUR s DPH / 1 km
 • COMFORT, 8 MIESTNE, 9 MIESTNE, ÚŽITKOVÉ – 0,24 EUR s DPH / 1 km

Cena za služby sa hradí vopred.

 • Pri preberaní vozidla sa skladá zábezpeka na prípadné poškodenia počas nájmu, ktorá bude v prípade bezškodového priebehu nájmu vrátená zákazníkovi.
  ECONOMY – 300 EUR s DPH
  ECONOMY PLUS – 300 EUR s DPH
  BUSINESS – 300 EUR s DPH
  8 MIESTNE, 9 MIESTNE, ÚŽITKOVÉ – 300 EUR s DPH
 • Vo vozidlách je PRÍSNY zákaz fajčiť! Pri zistení, že došlo k porušeniu tohto zákazu, bude zákazníkovi udelená jednorázová pokuta vo výške 120 € s DPH.
 • Poplatok za nadmerné znečistenie vozidla 60 € s DPH.
 • Vozidlá majú platnú slovenskú diaľničnú známku.
 • Pokuty za porušenie dopravných predpisov, počas doby požičania vozidla znáša nájomca vozidla.