AUTOPROFIT GROUP

Stala sa vám dopravná nehoda? Pamätajte na to, že neodborná oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom.
Aj po nehode vám zaistíme garanciu výrobcu a zachováme bezpečnosť aj cenu vášho vozidla na najvyššej možnej úrovni. Stačí jediné, obrátiť sa na nás.

Za našou prácou si stojíme a preto od nás dostanete po oprave Certifikát k oprave vozidla so zárukami

Záruka sa nevzťahuje na:

• poškodenia od kamienkov, hrdzu, prehrdzavenie

• na diely, na ktorých bola korózia a neboli vymieňané, ale len striekané
a lakované

• škody, ktoré si spôsobí zákazník sám, napr. poškriabanie pri umývaní
vozidla a pod.

• škody spôsobené nehodou, živlami, zvieratami a iným spôsobom, ktorý by
mohol mať vplyv na kvalitu laku a vykonaných prác

Prečo si nechať opraviť vozidlo práve u nás?

 • Odtiahnutie vozidla
 • Obhliadka vozidla po poistnej udalosti
 • Výpočet nákladov na opravu v systéme AUDATEX – SOLERA
 • Sme zmluvným partnerom s väčšinou známych poisťovní ako Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, Colonnade (QBE), ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, UNIQA, Wüstenrot
 • Počas opravy Vám vieme zabezpečiť náhradné vozidlo
 • Oprava Vášho vozidla bude vykonaná v súlade s normami výrobcu, takže nestrácate záruku
 • Dodržiavanie výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov
 • Technologické vybavenie pre servisné úkony na profesionálnej úrovni
 • Profesionálne a odborne vyškolený personál s dlhoročnou praxou
 • Záruka použitia výrobcom schválených lakovacích materiálov
 • Najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla
 • Certifikát k oprave

Poistná udalosť je nepríjemný problém pre každého motoristu. My Vám podáme pomocnú ruku a pomôžeme Vám tieto problémy zvládnuť a vyriešiť.

Ako to s nami zvládnete:

ODTIAHNEME VAŠE VOZIDLO
V prípade potreby zabezpečíme odťah Vášho vozidla rovno k nám do servisu.

PORADÍME VÁM
Náš špecialista Vám poradí, ako postupovať pri riešení poistnej udalosti.

POSTARÁME SA O FORMALITY
Postaráme sa o všetky formality, vrátane vybavenia formalít s poisťovňou.

KOMUNIKUJEME A INFORMUJEME VÁS
Po celú dobu riešenia poistnej udalosti s Vami komunikuje a informuje Vás o priebehu náš kvalifikovaný špecialista s dlhoročnými skúsenosťami.

PROFESIONÁLNE OPRAVÍME VAŠE VOZIDLO
Pri oprave vozidla striktne dodržiavame technologické a výrobcom stanovené postupy opravy. Používame výhradne originálne diely. Zaručujeme Vám použitie lakovacieho a spotrebného materiálu od výrobcom schválených dodávateľov. Naša lakovňa, klampiarska dielňa a autorizovaný servis sú špičkovo vybavené najlepšími technológiami, s pomocou ktorých sme schopní opraviť Vaše vozidlo na vysoko profesionálnej úrovni v čo najkratšom možnom čase.

ZABEZPEČÍME VÁM NÁHRADNÉ VOZIDLO
Počas riešenia Vašej poistnej udalosti Vám umožníme zabezpečenie náhradného vozidla z našej autopožičovne za zvýhodnených podmienok.

STALA SA MI DOPRAVNÁ NEHODA. ČO ROBIŤ?

Stala sa Vám dopravná nehoda? Ak je to možné, zachovajte chladnú hlavu a postupujte nasledovne:

AUTOPROFIT GROUP

Zabezpečte miesto nehody

Oblečte si reflexnú vestu a označte miesto nehody výstražným trojuholníkom v zmysle platných predpisov. Zapnite výstražné svetlá na vozidle. Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky.

AUTOPROFIT GROUP

Je niekto zranený?

Skontrolujte seba a pasažierov. V prípade potreby volajte známe čísla 155 alebo 112 pre privolanie záchrannej služby.

AUTOPROFIT GROUP

Zavolajte políciu

v prípade, ak sa účastníci nehody nevedia dohodnúť na zavinení škody alebo jej priebehu. Taktiež pri podozrení, že je druhý účastník nehody pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ďalšie dôvody na privolanie polície sú, ak vodič druhého vozidla ujde z miesta nehody alebo inak nespolupracuje, pri úmrtí alebo vážnom zranení osoby. Taktiež platí povinnosť volať políciu aj pri zrážke so zverou a jej úhynom. V prípade, ak dôjde k poškodeniu majetku tretej strany, štátu alebo ak Vám vznikla škoda prevyšujúca 3990 €.

TIP! Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, odporúčame volať políciu aj v prípade nižšej škody. Správa polície môže byť dôležitá pre posúdenie vplyvu na vašu bezškodovú dobu, a tým aj na výšku vášho poistného v ďalšom poistnom období.

AUTOPROFIT GROUP

Zdokumentujte nehodu

na samostatné tlačivo správa o nehode (A-B tlačivo), ideálne paličkovým písmom a tak, aby boli čitateľné aj jeho kópie. Ak vám škodu spôsobil druhý vodič, požadujte od neho nejaký doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas) a doklad o PZP (biela, príp. zelená karta). Z týchto dokumentov si opíšte meno, priezvisko a bydlisko vodiča (v prípade firemného vozidla: názov, sídlo a IČO firmy, príp. meno a bydlisko jej vlastníka) typ a evidenčné číslo vozidla, názov a adresu poisťovne, v ktorej je vinník poistený, a číslo dokladu o poistení, ktoré spravidla zodpovedá číslu poistnej zmluvy. Originál tlačiva si necháva vinník nehody, ktorý je povinný škodu nahlásiť poisťovni, kópia zostáva poškodenému. Vyhotovte čo najdôkladnejšie fotografie miesta nehody a rozsahu vzniknutej škody.

AUTOPROFIT GROUP

Nahláste poistnú udalosť

poisťovni telefonicky, mobilnou alebo online aplikáciou, či osobne. Hneď po nehode volajte kontaktné centrum poisťovne. Ak ste vinníkom nehody, vyplnenú a podpísanú správu o nehode zaneste do svojej poisťovne. V prípade, že tak neurobíte, môže poistnú udalosť nahlásiť aj poškodený vodič. Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade tuzemskej nehody, alebo do 30 dní, ak sa nehoda stala v zahraničí.

TIP! Ak máte uzatvorené na vozidlo aj havarijné poistenie, dohodnite si s poisťovňou hneď aj obhliadku vozidla v našom servise.

AUTOPROFIT GROUP

Stala sa Vám poistná udalosť? Kontaktujte ma.

POISTNÉ UDALOSTI

Miroslav Michalina

technik obhliadok a správy poistných udalostí

Tel.: +421 948 922 900
Mail: pu1@autoprofitgroup.sk