Cieľové skupiny

Vedeli ste, že značky vozidiel Škoda, Hyundai, či Peugeot ponúkajú špeciálne zľavy na nákup vozidiel pre rôzne skupiny zákazníkov? Ak patrí Vaša zamestnanie/profesia do jednej z mnoha rôznych cieľových skupín, ako sú napríklad ZŤP, živnostníci, zamestnanci veľkoodberateľov, dôchodcovia, právnici, cirkev, lekári, vojaci, učitelia dokonca poľovníci, či rybári môžete využiť túto špeciálnu zľavu!

Pozrite si zoznam cieľových skupín a využite zľavu na Vaše nové vozidlo.

• Predaj na operatívny leasing
• Organizácie napojené na štátny rozpočet SR
• Živnostníci
• Zamestnanci veľkoodberateľov
• Zamestnanci ústrednej a miestnej štátnej správy
(ministerstvá, orgány štátnej správy, prokurátori, diplomati)
• Dôchodca
• Autoškoly a samostatní inštruktori
• Lekári, veterinárni lekári, lekárnici, zubní technici, zdravotné sestry
• Cirkev (farári, mníšky, cirkevní hodnostári, arcibiskupstvá, cirkevé úrady)
• Učitelia (materských, základných, stredných, vysokých škôl)
• Právnik, Notár, Advokát, Exekútor, Sudca, Prokurátor
• TAXI
• Rybári, Poľovníci
• Dopravné služby

• Neziskové organizácie
• ZŤP
• Živnostníci
• Zamestnanci veľkoodberateľov
• Zamestnanci ústrednej a miestnej štátnej správy
(ministerstvá, orgány štátnej správy, prokurátori, diplomati)
Zamestnanci MVSR
(hasiči, policajti, vojaci, záchranári)
• Dôchodca
• Autoškoly a samostatní inštruktori
• Lekári, veterinárni lekári, lekárnici, zubní technici, zdravotné sestry
• Dopyt 3 a viac vozidiel
• Operatívny lízing
• Dopravcovia s kontraktom pre kuriérsku spoločnosť
• TAXI

Zdravotnícke zariadenia

■ zdravotnícke, liečebné, ambulantné, súkromné i štátne zariadenia

■ záchranné služby

■ lekárne

■ nadácie v zdravotníctve

■ lekári, zubní lekári, veterinárni lekári (MUDr., MDDr., MVDr.)

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

■ držitelia preukazu ŤZP

■ opatrovníci týchto osôb

Členovia advokátskej komory a advokátske kancelárie, držitelia titulu JUDr.

Členovia komory architektov (Ing. Árch.)

Novinári/žurnalisti

■ Pracovníci, ktorí sú autormi novinárskych (žurnalistických) prejavov, živiaci sa žurnalistikou ako profesiou,

pôsobiaci v tlačených médiách, rozhlase, televízii alebo spravodajskej agentúre.

VIP – osoby s dôležitým postavením v spoločnosti

Cirkev

■ pastori, biskupi, arcibiskupi, kňazi, farnosti

Zamestnanci uvedených orgánov štátnej správy v štátnej službe

■ Ministerstvo vnútra

■ Ministerstvo obrany

■ Národný bezpečnostný úrad

■ Finančná správa SR (okrem Ministerstva financií SR)

Program lojality Hyundai

(HMMC) a zamestnanci priamych dodávateľov

■ súkromné osoby a firmy vlastniace min. jedno vozidlo Hyundai, alebo užívajúce vozidlo Hyundai

financované prostredníctvom leasingovej spoločnosti alebo banky

■ vzťahuje sa aj na rodinných príslušníkov v priamom rade „t.j. otec, matka, syn, dcéra, a súrodenec,

manžel/manželka, švagor/švagriná, svokor/svokra, tesť/testiná“

■ vzťahuje sa aj na kombináciu súkromné osoby/firmy a firmy/súkromné osoby

Diplomatický zbor

■ diplomatický zbor zahraničných osôb na našom území

■ diplomati

Pedagogickí pracovníci vykonávajúci pedagogickú prax

■ určený pre pracovníkov, ktorí vykonávajú pedagogickú prax

Zamestnanci schválených spoločností

■ Slovenské elektrárne a. s.

■ ENEL PRODUZIONE S.P.A., organizačná zložka

■ Generáli Slovenská distribúcia, a. s. (aj viazaní finanční agenti)

■ ČSOB skupina

■ NAY a. s.

■ TEMPEST a. s.

Firmy – vozový park

■ ak majú vo svojom vozovom parku aspoň jedno vozidlo, bez ohľadu na značku (s.r.o, a. s., živnostník, SHR, atď.)

■ ak majú vo svojom vozovom parku v prenájme cez leasingovú spoločnosť (operatívny leasing) aspoň jedno vozidlo značky Hyundai

■ zľavu je možné uplatniť pri kombinácii s.r.o./živnostník a pri s.r.o/s.r.o., kde je v OR SR rovnaký spoločník

Štátna správa a samospráva (nevzťahuje sa na zamestnancov)

■ Polícia SR, mestská polícia

■ Úrad vlády, ministerstvá

■ VÚC, krajské, mestské, miestne a obecné úrady, školy atď.

Neziskové organizácie

■ nadácie, charitatívne organizácie, chránené dielne

Taxislužby

Autoškoly