Ani tento rok sv. Mikuláš AUTOPROFIT neobišiel

posledné príspevky

Večer 6.12.2019 navštívil vzácny hosť sv. Mikuláš našu spoločnosť AUTOPROFIT Group v sprievode svojich pomocníkov čerta a anjela. Srdečne sme ho s celým tímom kolegov a detí privítali. Deti nás patrične reprezentovali. Spievali, recitovali a Mikuláš ich za to štedro odmenil. Spoločne sme sa zabavili a strávili tak príjemný mikulášsky večer.  Dúfame, že o rok nás táto nebeská delegácia navštívi opäť.